parking sistemi ceres fotografije parking sistema kontakt za parking sisteme

Ceres™ parking sistem sastoji se od:
  • senzora za detekciju vozila
  • automata za izdavanje kartica
  • ulazne i izlazne rampe
  • PLC-a za kontrolu rada sistema
  • racunara i stampaca za izdavanje racuna
  • softvera za upravljanje i naplatu

Ponuda obuhvata izradu, isporuku i montažu elemenata parking sistema.Posebno ističemo mogućnost adaptacije softvera u skladu sa zahtevima kupca.